Pridajte sa!

Novinky v PZP, ktoré by ste určite nečakali

Novinky v PZP, ktoré by ste určite nečakali

Prinášame informácie ako zarobiť na zmene zákonného poistenia

Od 1. 4. 2015 vstupuje do platnosti novelizovaný zákon o PZP (381/2001 Z. z.).

Za posledných 10 rokov sú to azda najväčšie zmeny so zásadným dopadom na konečnú cenu zákonného poistenia.

Mnohí sme si zvykli, že v posledných rokoch nám platba z roka na rok len klesala, až prišiel rok 2015 a ceny PZP dopadli na svoje dno.

Aké zmeny prináša spomínaná novela ?

V prvom rade začínajú poisťovne evidovať a vzájomne si zverejňovať poistné udalosti. Vzniká centrálny register škôd a s ním:

1. Zavedenie systému BONUS/MALUS

Na zmluvách uzatvorených od 1. 4. 2015 bude každá poisťovňa skúmať škodový priebeh poistníka. Na základe jeho predchádzajúcej škodovosti upraví výšku poistného. Ak bolo predchádzajúce PZP poistníka bez škodovej udalosti, prípadne nedošlo k výplate poistného plnenia, poistníkovi bude priznaný bonus – zľava na poistnom. Ak v minulosti došlo k poistnému plneniu, pri dojednaní poistenia sa uplatní malus – prirážka k poistnému. Výšku bonusu aj malusu si určuje každá poisťovňa sama, ale keď zľavy sa budú pohybovať okolo 5%, prirážky dosiahnú až 20%.

2. Zrušenie zákazu viacnásobného poistenia a sankcie

Po novom môže mať poistník uzavretých aj viac zmlúv PZP v rôznych poisťovniach na jedno motorové vozidlo. To platí pre zmluvy uzatvorené od apríla 2015.

3. Taktiež sa zmenila povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia z dôvodu neplatenia poistného. Po novom už táto povinnosť neplatí.

To znamená, že ak niesom spokojný s platbou, alebo podmienkami v súčasnej poisťovni, nemusím čakať až do výročia poistnej zmluvy, dokážem zmluvu vypovedať už aj z dôvodu neplatenia. Pri tejto výpovedi si ale treba dať veľký pozor, aby sme neostali bez PZP ani jeden deň, lebo ako sa hovorí, čert nikdy nespí.

Od Apríla vstupujú vo väčšine poisťovní do platnosti nové sadzobníky, preto je vhodné dať si vypracovať nové ponuky. Najlacnejšie PZP však neznamená najlepšie. Medzi najdôležitejšie kritéria pri výbere patria skúsenosti s poistným plnením, rôzne druhy pripoistení (napr. čelného skla) aj preplácanie amortizácie.

Bežne sa deje, že naši klienti už za auto neplatia nič.

Viac info po krátkej registrácii  cez prihlasovací formulár

Zaujímavé je aj sledovať, prečo sa vlastne takéto zmeny zavádzajú.

Najneskôr v roku 2016 sa musia Slovenské poisťovne podriadiť Európskej smernici solvenstnosť 2, ktorá veľmi prísne predpisuje poisťovniam spôsob hospodárenia, ale pridáva aj veľa užitočných noviniek do správy poistného. Zákonného poistenia sa týka hlavne časť, ktorá zakazuje dotovať jednotlivé segmenty poistenia z iných zdrojov. V ľudskej reči to znamená, že ak do dnes poisťovne lákali klientov na nízke ceny poistného a poistné plnenia dotovali z iných zdrojov, tak po novom to už nepôjde. Poisťovňa musí vyplácať škody z poistného vybraného na danom riziku, ale okrem toho musí mať preukázateľne vytvorené dostatočné rezervy.

Takýto prístup výrazne predražuje činnosť každej poisťovne a preto si budeme postupne za poistenie auta doplácať.

Ak do dnes bolo úplne bežné, že cena PZP sa pohybuje okolo 100 Eur, tak je vysoký predpoklad, že v najbližších rokoch sa postupne vyšplhá až na dvojnásobok.

Preto budú klienti čím ďalej viac vyhľadávať služby nezávislých finančných odborníkov, ktorí dokážu zodpovedne nastaviť správnu hranicu medzi kvalitou poistenia a jeho cenou.

Pre ďalšie informácie a zaujímavé tipy si klikni aj našu fanpage.

František Ďurkáč

www.expertnaauta.skReaguj!
Najnovšie v kategórii

Hodinky MK pánske

Iniciálky písmen „M“ a k nemu príbuzné „K“ vychádzajú z Loga hodiniek Michael Kors. Známi módny návrhár Michael Kors, ktorý mužom veľmi dobre rozumie. Jeho ponuka pánskych hodiniek Michael Kors presne vie čo muž potrebuje a o čo má záujem.

Koniec eshopov na Slovensku !

Asi každý si už niečo objednal cez internet.

Z médií sa na nás valia reklamy, ktoré začínajú povestnými troma písmenami www.

Štatistiky uvádzajú medziročný nárast počtu fanúšikov tohto pohodlného nakupovania.

Ten zlodej musel byť znalec, alebo vtipné hlášky nakoniec

Rok 2013 je úspešne (či menej úspešne) za nami a teraz už zostáva len malé ohliadnutie. Aby sme sa aj v poslednom dni v roku trochu zasmiali, prinášam pár humorných historiek z profesného života finančníkov. Aj keď sa to môže zdať neuveriteľné, aj v poisťovniach sa môžu baviť. Obzvlášť výživné hlášky sa vyskytovali na operátorských linkách. 

Najčítanejšie príspevky
Kurzy mien

Neprehliadnite

Horoskop od Moneo.sk