Pridajte sa!

Výstavba kompostárne pri zbernom dvore v Čadci – Podzávoze

Výstavba kompostárne pri zbernom dvore v Čadci – Podzávoze

V júni 2017 začalo Mesto Čadca s realizáciou výstavby kompostárne pri zbernom dvore v Čadci – Podzávoz.

Kompostovacia plocha je cca 400 m², na ktorej je navrhnutých 6 hroblí o šírke 3 m,  dĺžke od cca 19 m do 24 m a výšky do 1,5 m  s obojstranným vyspádovaním a odvodom vody do záchytnej nádrže s objemom 20 m³. Okrem toho bude vybudovaný prístrešok pre sklad náradia, prístrešok pre sklad kompostu a mostová váha.

Akumulačná nádrž bude slúžiť na zadržiavanie presiaknutých dažďových vôd kompostoviskom a ich opätovné použitie na polievanie kompostu v období sucha.

Základným strojnotechnickým vybavením budú stroje a náradie, a to konkrétne kolesový traktor, čelný nakladač, drvič  drevného odpadu, prekopávač kompostu, triedič kompostu, geotextília na prekrytie kompostu, ponorné čerpadlo a testovací kufor.

Celkový rozpočet na kompostáreň so strojnotechnickým vybavením je 524 158 eur, z toho 95 % finančných prostriedkov je hradených z prostriedkov EÚ a 5 % z rozpočtu mesta.

Hlavnou vstupnou surovinou bude biologicky rozložiteľný odpad z údržby mestskej zelene, parkov, cintorínov, záhrad, a to najmä tráva, lístie a drevný odpad. Do kompostu nie je možné dávať kuchynský a reštauračný odpad a živočíšny odpad.

Podmienky pre kvalitnú výrobu kompostu závisia od druhu odpadu, jeho chemického zloženia, obsahu humusových látok, ktorý ovplyvňujú tri faktory, a to pomer vzduch – voda, pomer dusík – uhlík a živiny. Hotový kompost bude preosiaty a bude využívaný na hnojenie a rekultiváciu. Na tomto kompostovisku by malo ročne vzniknúť cca 100 t kompostu.

Zdroj: MESTO ČADCA

1097088966.jpg


Reaguj!
Najnovšie v kategórii

NÁDEJNÍ KYSUCKÍ MODERÁTORI SÚŤAŽILI O KYSUCKÝ MIKROFÓN 2017

V Čadci na regionálnej a v Žiline na krajskej úrovni.

Schválené nové investície v oblasti dopravy a kultúry na Kysuciach

Žilinský samosprávny kraj pokračuje v trende minulého programového obdobia a získava financovanie projektov v oblasti dopravy i kultúry v rámci cezhraničnej slovensko-poľskej a slovensko-českej spolupráce. Aktuálne monitorovací výbor schválil žiadosti ŽSK vo výške 4,9 mil. eur na rekonštrukcie ciest na Kysuciach a Orave. 

Zoznam kandidátov na poslancov vo voľbách do VÚC za Kysuce

Zoznam kandidátov na poslancov  ŽSK za okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto je známy.

 

Najčítanejšie príspevky
Kurzy mien

Neprehliadnite

Horoskop od Moneo.sk